Meest recente post

Alle hens aan dek op HOA1 - 17 januari 2019

Het is alle hens aan dek op de oude boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen. Er wordt gewerkt aan de bescherming van de locatie. Daar zi...

donderdag 17 januari 2019

Alle hens aan dek op HOA1 - 17 januari 2019Het is alle hens aan dek op de oude boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen. Er wordt gewerkt aan de bescherming van de locatie. Daar zijn zandzakken voor geplaatst, containers met zand en een damwand met stalen platen.
Op de locatie wordt het hekwerk afgebroken en nog steeds zand afgegraven. Het met boorspoeling en diesel vervuilde zand wordt naar een opslagplaats in de Ballumerbocht vervoerd. De wagens worden voor het verlaten van het terrein schoon geveegd, zodat er geen vervuild zand op de openbaren weg belandt.
Inmiddels is de boorput deels vrij gegraven.
Er staat een harde koude wind en het hagelt af en toe stevig.

maandag 14 januari 2019

Damwand voor HOA1 - 14 januari 2019De NAM laat een tijdelijke damwand plaatsen op het strand ter hoogte van de NAM-boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen. Die damwand moet samen met zandzakken en zeecontainers vol zand weerstand bieden aan de golven. Zolang de sanering van de oude boorlocatie duurt is de beschermende wand noodzakelijk om te voorkomen dat de springvloed weer zand van de locatie wegspoelt. De afgraving van het zand is sinds december 2018 gaande. De sanering is noodzakelijk vanwege de vervuilde grond die op de locatie is achtergebleven.

Wie heeft er nog foto's waar de boortoren uit 1963 op staat?

zaterdag 12 januari 2019

Containers ingezet ter bescherming HOA1

Nieuwe big bags en zeecontainers die volgestort zijn met zand vormen een tijdelijke beschermende muur voor de NAM-locatie in de Hollumer duinen, HOA1. De locatie wordt gesaneerd. Met de laatste storm en springvloed van 8 januari spoelde een deel van de locatie weg terwijl het saneringswerk nog niet klaar was. Met man en macht wordt nu het vervuilde zand weggegraven. Om dat graafwerk te beschermen en te voorkomen dat er meer vervuild zand in de Noordzee spoelt, is de muur aangelegd. Er is vrijdag 11 januari ook begonnen met het plaatsen van een stalen damwand. De stalen platen worden meters diep het zand in getrild. De wand is op 12 januari slechts enkele meters breed en nog lang niet klaar. Voor het weekend liggen de werkzaamheden stil, zodat de rest na het weekend wordt afgemaakt.

Op het strand, tussen paal 2 en 3, wordt plastic granulaat aangetroffen dat komt uit de containers die in de nacht van 1 op 2 januari overboord sloegen boven de Waddeneilanden. Er wordt nog meer rommel uit die containers op het strand verwacht.
Via de app www.waddenplastic.nl kan gemeld worden waar hoeveel granulaat wordt gevonden.
Met de gegevens brengen RUG-wetenschappers de vervuiling van de stranden in kaart.

vrijdag 11 januari 2019

Vervuild zand naar de Ballumerbocht - 11 januari 2019Het vervuilde zand van de oude NAM-locatie in de Hollumer duinen wordt naar de Smitteweg gebracht. Niet naar het terrein van Nagtegaal maar het wordt op de betonnen bodemplaat van de oude NAM-locatie in de Ballumerbocht gestort. Daar wordt het voorlopig ingepakt in plastic. Later wordt het verscheept naar een gespecialiseerd bedrijf die het zand gaat reinigen. Als het schoon genoeg is kan het opnieuw gebruikt worden. Het zand is vervuild met oliecomponenten van diesel en boorspoeling dat bij de boring eind jaren zestig is gebruikt. In die tijd was de locatie nog niet met een asfalt en betonvloer verhard, zodat morsverliezen direct in de bodem verdwenen. Het zit enkele meters diep in de grond. In totaal wordt 20.000 kuub afgegraven en afgevoerd.

donderdag 10 januari 2019

NAM-locatie en paal 3 - 10 januari 2019De situatie van de NAM-locatie en bij paal 3, na de springvloed op dinsdag 8 januari. Er wordt met man en macht aan het opruimen van de oude NAM-locatie in de Hollumer duinen gewerkt. De NAM had al opdrachten gegeven aan bedrijven om te beginnen met het frezen van het asfalt en afgraven van het zand. Vanaf begin december 2018 werd daar aan gewerkt. Er is zelfs een speciale tijdelijke weg aangelegd met rijplaten, door de Hollumer duinen. De storm van 8 januari zet extra druk op de werkzaamheden. Een deel van de locatie werd weggespoeld door het springtij, waardoor ook vervuilde grond in zee verdween. De bodem van de locatie is vervuild met oliecomponenten, het grondwater is vervuild met benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen. Om de boorlocatie enigszins te beschermen tegen hoog water worden er big bags met 1000 kilo zand geplaatst. De muur van zandzakken beschermt tegen een gewone vloed maar niet tegen storm en springvloed, zoals is gebleken. Het resterende zand van de locatie, waar in de jaren ’60 een boortoren stond, wordt met trekkers en dumpers afgevoerd naar een opslagplaats voor vervuild zand, aan de Smitteweg in Ballum. Ze rijden af en aan. Ongeveer 20.000 kuub wordt afgegraven. De NAM geeft aan dat ongeveer 10 tot 20 procent van de vervuilde grond is weggespoeld. Later wordt al het zand in één keer per schip afgevoerd naar een bedrijf op het vasteland dat het gaat reinigen. Ondertussen wordt een grote tank geplaatst die onderdeel is van een waterzuiveringsinstallatie. Er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk klaar te krijgen voor de volgende storm en springvloed nog meer van de oude boorput wegslaat. Het volledig verwijderen van de verontreiniging in het grondwater wordt als niet haalbaar beschouwd.

Afslag duinen - 9 januari 2019Het ziet er droevig uit, de duinen en ook de oude NAM locatie bij paal 3. De duindoorbraak is na de storm en springvloed een nog grotere duindoorbraak geworden en de Lange Dunen hebben weer een flinke pets zout water gekregen. De noordrand van de NAM locatie ligt in zee en de duinen zijn metershoge zandkliffen geworden. Op het terrein van de NAM locatie wordt met man en macht gewerkt aan de rest van de sanering. Ook is er een bedrijf aanwezig dat bodemonderzoek doet. De bodem van het terrein is verontreinigd met boorspoeling en waarschijnlijk is een deel van de vuile grond in zee terecht gekomen. Onderzoek zal dat uitwijzen.

NAM-locatie verdwijnt in zee - 8 januari 2019Op 8 januari 2019 komen storm en springvloed samen. Waar menigeen al bang voor was gebeurt dan. De NAM-locatie ter hoogte van paal 3 spoelt langzaam in zee. De NAM was nog lang niet klaar met de saneringswerkzaamheden. Nu is de verontreinigde grond van de locatie in zee verdwenen. De zandzakken die op 7 januari nog in de haast geplaatst waren, zijn volledig weggespoeld en leeggezogen door de golven. Het materiaal waar de big bags van zijn gemaakt valt door het geweld van de golven uiteen in draadjes en vormt een grote vervuiling die vergelijkbaar is met de piepschuim bolletjes. De draadjes zijn klein en licht, waaien weg en onder het zand. OP de NAM-l,ocatie zijn loonbedrijven, de NAM en veiligheidsdeskundigen aanwezig, maar ze kunnen niets meer doen. Het enige dat nog gedaan kon worden is het hek van de noordzijde landinwaarts verplaatsen, net als tientallen betonnen goten zodat dit materiaal niet in zee belandt. Voor een betonnen bak was die actie te laat.