Meest recente post

Grote kuil en waterzuivering

De kuil van HOA1 wordt vooralsnog alleen maar dieper. Het vervuilde zand van de oude boorlocatie wordt afgegraven en afgevoerd. Ondertu...

maandag 14 januari 2019

Damwand voor HOA1 - 14 januari 2019De NAM laat een tijdelijke damwand plaatsen op het strand ter hoogte van de NAM-boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen. Die damwand moet samen met zandzakken en zeecontainers vol zand weerstand bieden aan de golven. Zolang de sanering van de oude boorlocatie duurt is de beschermende wand noodzakelijk om te voorkomen dat de springvloed weer zand van de locatie wegspoelt. De afgraving van het zand is sinds december 2018 gaande. De sanering is noodzakelijk vanwege de vervuilde grond die op de locatie is achtergebleven.

 Wie heeft er nog foto's waar de boortoren uit 1963 op staat?

Geen opmerkingen: