Meest recente post

Oerdrit 25 augustus 2019

Ameland Vertel! en Strandexpress hadden op 25 augustus 2019 hun derde Oerdrit, met een prachtige rit naar het oostelijkste puntje van het...

donderdag 10 januari 2019

Paddenschermen bij paal 3 - 11 december 2018Natuurcentrum Ameland legde in augustus 2016 paddenschermen aan voor de NAM om de rugstreeppadden uit het gebied rondom de oude boorlocatie bij paal 3 te beschermen. In het natte gebied leven veel rugstreeppadden en dat is een soort waar je rekening mee moet houden als mensen graan graven. Het weggraven van de NAM-locatie is zo'n activiteit. De padden trekken in de herfst omhoog en graven holletjes in het zand om te overwinteren. Het scherm moet voorkomen dat padden dit doen in het gebied waar gewerkt wordt aan het verwijderen van de oude boorlocatie. De locatie zou al eerder worden opgeruimd maar gebeurt nu in de winter van 2018 - 2019. In november 2018 werd met de voorbereidingen aangevangen en in december begonnen de zwaardere werkzaamheden bij de boorput. De schermen blijven zolang staan.

Geen opmerkingen: