Meest recente post

Oerdrit 25 augustus 2019

Ameland Vertel! en Strandexpress hadden op 25 augustus 2019 hun derde Oerdrit, met een prachtige rit naar het oostelijkste puntje van het...

zondag 10 maart 2019

Hekken weg op HOA1

Hoe is het met HOA1, de oude boorlocatie ter hoogte van paal 3 in de Hollumer duinen? Daar wordt sinds november 2018 gesaneerd en sinds de eerste week van januari 2019 op volle kracht gewerkt aan het opruimen van de vervuilde grond en de restanten van de boorlocatie.
Het vervuilde zand is inmiddels afgegraven en afgevoerd. Het hek dat om de plek was gezet om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is grotendeels weg gehaald. De casing en de boorbuis zijn verdwenen en buiten een met lint afgezette krater, kan er weer door het gebied gewandeld worden. De waterzuiveringsinstallatie is opgeruimd. De stalen wand, die is geplaatst ter bescherming tegen de golven, staat nog.
De boorlocatie dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Er werd gas gevonden, maar exploitatie leek niet rendabel. Toch werd de put al die jaren aangehouden. De sanering van de locatie stond op de agenda, maar die moest versneld worden uitgevoerd door de erosie. Storm sloeg duinen weg en ondermijnde de boorlocatie en op 8 januari 2019 stortte 4400 m³ vervuild zand in zee. Het zand is vervuild met boorspoeling. In de duinen, bij strandovergang Tromppad, liggen nog drie plekken met vervuild zand. Die moet Rijkswaterstaat voor 17 mei 2021 saneren.


Geen opmerkingen: